Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2008

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Τα τελευταία χρόνια η παιδική παχυσαρκία έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας διεθνώς. Περίπου 22 εκατομμύρια παιδία κάτω των 5 ετών σε όλο τον κόσμο είναι υπέρβαρα. Ο αριθμός των υπέρβαρων παιδιών έχει διπλασιαστεί τις τελευταίες δύο με τρεις δεκαετίες σε όλο τον κόσμο συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων χωρών όπου παρατηρείται αύξηση των διαιτητικών συμπεριφορών δυτικού τύπου.
Τα επακόλουθα του αυξημένου σωματικού βάρους και της παχυσαρκίας στα παιδιά είναι παρόμοια με αυτά του ενήλικου πληθυσμού. Η αυξημένη αρτηριακή πίεση, η δυσλιπιδαιμία, η ινσουλινοαντοχή και ο διαβήτης τύπου ΙΙ παρουσιάζονται σαν συχνά επακόλουθα της παχυσαρκίας στα παιδιά.

Δυστυχώς, η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ισχυρό προδιαθεσικό παράγοντα για την εμφάνιση παχυσαρκίας στην ενήλικη ζωή. Επιπλέον η νοσηρότητα και η θνησιμότητα στους ενήλικες είναι περισσότερο αυξημένη σε εκείνους που ήταν υπέρβαροι ως παιδιά ακόμα και αν χάσουν το επιπλέον βάρος κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής.

Παρόλο που τα αίτια της παχυσαρκίας στα παιδιά είναι παρόμοια με αυτά των ενηλίκων (π.χ. θετικό ισοζύγιο ενέργειας), πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της ενδομήτριας ανάπτυξης, τόσο σε ότι αφορά τη μητέρα όσο και το έμβρυο, και της ανάπτυξης κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής στο κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας και των συνεπειών της κατά την ενήλικη ζωή.

Συνεπώς είναι επιτακτική ανάγκη να εντοπιστούν οι παράγοντες που οδηγούν στην εμφάνιση της παιδικής παχυσαρκίας καθώς και η προσπάθεια πρόληψης και θεραπείας της. Δεδομένου ότι όλα τα στάδια του κύκλου ζωής είναι καθοριστικά για την ανάπτυξη της παχυσαρκίας και των συνεπειών της, πρέπει να δοθεί έμφαση στην πρόληψη της παχυσαρκίας στις γυναίκες κατά τα γόνιμα χρόνια, στην υπερβολική αύξηση του σωματικού βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και στο ρόλο του θηλασμού στην μείωση της πιθανότητας εμφάνισης παχυσαρκίας σε παιδιά και ενήλικες.

Τέλος πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαιτητικές συνήθειες και ο τρόπος ζωής της οικογένειας, η διατροφή και η φυσική δραστηριότητα στα πρώτα χρόνια της ζωής και να προωθηθεί η χρήση νέων μεθόδων πληροφόρησης με σκοπό τη μείωση της εμφάνισης της παιδικής παχυσαρκίας διεθνώς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: